CigarSki's 2006 V-Strom. Ridden to work, everyday.